SBA Kontroll

Home / Blog / SBA Kontroll
SBA Kontroll

Hur mobilappen kom till är en riktig solskenshistoria om när ett företagshotell fungerar som det är tänkt. En dag högst upp i Hightech building i Stockholms city började Stefan Spendrup, med 25 års erfarenhet av polisiärt arbete, och Mats Bäcklund, som är vd på Mobilizit, ett företag som utvecklar mobilappar, att prata med varandra.

Stefan Spendrup har genom åren tagit fram många manualer för brandskydd och säkerhetsarbete i allmänhet. Han har noterat att manualerna, som ofta är mycket omfattande och detaljerade, inte alltid används så som de är tänkta. Det blir en pärm som lever ett liv i skymundan. Så föddes idén om att i utveckla en mobilapp, som kan användas i brandskyddsarbete.

I dag finns mobilappen med namnet SBA Kontroll, systematiskt brandskyddsarbete.

– Utgångspunkten var enkelhet, så att rutinerna kan gås igenom varje dag. Målet var att en helt nyanställd ska klara av det, säger Stefan Spendrup.

Mobilappen är utvecklad som en webbapplikation, vilket gör att den kan uppdateras centralt och kan köras på alla klienter, men inte användas offline.

Till exempel nattklubbar och hotell har hårda regler för brandskyddet, och med hjälp av appen ska den ansvariga kunna gå igenom de dagliga rutinerna på mellan fem och tio minuter. En rapport skickas via e-post från appen till den i organisationen som ska ha den.

– När det gäller kunder, så tror jag att alla som ansvarar för andra människors lägenheter inom både allmännyttan och bostadsrättsföreningar kan ha stor nytta av den.